Szkolenia


Nasze szkolenia tworzymy, by realizować potrzeby klientów. Ale jak sprawić, żeby szkolenie przyniosło rzeczywistą i oczekiwaną przez klienta, zmianę?

  1. Szkolenie jest przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta tak, aby realizować jego potrzebę. Wspólnie określamy cel szkolenia.
  2. W oparciu o wiedzę i doświadczenie trenerów oraz wykorzystując opinie dotychczasowych uczestników Spotkań, dobieramy opracowane przez nas narzędzia (prezentacje, warsztaty, gry terenowe, grupowe ścieżki rozwoju, zadania projekcyjne, treningi twórczego myślenia), aby zrealizować wyznaczone przez klienta cele.
  3. Szkolenia opierają się na doświadczaniu i wnioskowaniu w myśl zasady „pozwól mi przeżyć-a zrozumiem i zapamiętam”.
  4. Tak przeprowadzone szkolenie pozwala na wprowadzenie określonej w celu szkolenia – zmiany, „oswojonej” przez uczestników.


Spotkania oferują wsparcie szkoleniowe w zakresie: poprawy komunikacji, asertywności, zarządzania konfliktem, autoprezentacji, budowania i zarządzania zespołem, technik sprzedażowych.